Audyty bezpieczeństwa stron internetowych | Agileo.IT | Audyt zgodności Agileo.IT Sp. z o.oAudyty bezpieczeństwa stron internetowych | Agileo.IT | Audyt zgodności


Audyt zgodności

Na stronie Agileo.IT znajdą Państwo ofertę na audyt zgodności z RODO. Wykonując audyt weryfikujemy stopień przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, a także tworzenia, monitorowania i doskonalenia procedur. Po zakończonym audycie sporządzamy raport, który prezentuje stan obecny organizacji odnośnie przygotowania do RODO. Wskazujemy rekomendacje i wdrażamy zaproponowane rozwiązania, w tym opracowujemy polityki, dokumentacje, a także procedury wewnętrzne, które mają na celu podniesienie poziomu organizacyjnego i technicznego ochrony danych osobowych. Oferujemy także audyt KRI, whistleblowing system, program dla inspektora ochrony danych oraz audyt KSC.


Agileo.IT Sp. z o.o
tel.: 327212066
ul. Konarskiego 18c
44-100 Gliwice
śląskie